Programvarudesign, PAA006 VT-07

 

                                                                                                         

Vecka

 

     Dag

   Tid

   Sal

Aktivitet

   13

 

     26/3

 

   To   29/3

10 – 12

13 – 15

10 – 12

13 – 15

   3433

   3533

   3433

   3433

Föreläsning 1

Föreläsning 2

Lektion 1, Grupp A

Lektion 1, Grupp B

 

   14

 

 

     2/4

 

   On  4/4

 

   To   5/4

08 – 10

10 – 12

13 – 15

15 – 17

10 – 12

   3433

   3433

   5321

   5321

   3433

Laboration 1, Grupp A

Föreläsning 3

Föreläsning 4

Laboration 1, Grupp B

Föreläsning 5

 

   16

 

     16/4

    

   On  18/4

 

   To   19/4

09 – 12.30

13 – 15

13 – 15

15 – 17

10 – 12

13 – 15

   3533

   2511

   5312

   2511

   5312

   2511

Laborationsredovisning 1

Lektion 2

Föreläsning 6

Laboration 2, Grupp A

Föreläsning 7

Laboration 2, Grupp B

 

   18

 

   On  2/5

    

   To   3/5

    

10 – 12

13 – 15

09 – 12.30

   2511

   2511

   3533

Laboration 3, Grupp A

Laboration 3, Grupp B

Laborationsredovisning 2

 

   19

 

     7/5

   Ti    8/5

   To   10/5

 

10.00 – 11.45

10.00 – 11.45

09 – 12.30

   3237

   3433

   3433

Föreläsning 8

Föreläsning 9

Laborationsredovisning 3

   20

 

     14/5

 

   On  16/5

  

08 – 10

10 – 12

10 – 12

   2511

   2511

   3433

Laboration 4, Grupp A

Laboration 4, Grupp B

Föreläsning 10

   21

 

 

     21/5

   On  23/5

   To   24/5

 

10.00 – 11.45

13 – 17

09 – 12.30

 

   3533

   2511

   3433

    

Lektion 3

Laborationsredovisning 4

Laborationsredovisning 5

 

   22

   Ti    29/5

09 – 14

 

Tentamen

   33

   Ti    14/8

09 – 14

 

Omtentamen